Geen producten (0)
 

Scitec Hot-blood 2.0

€ 43,29 € 34,63 (inclusief btw 6%)
Specificaties
Productcode 75-434
EAN code 728633104659
Omschrijving

 Scitec HOT BLOOD Pre-workout

 Complexe pre-workout stimulant matrix van Scitec Nutrition!

  • 5 creatines
  • L-carnitine
  • Aminozuren
  • Niacine (vitamine B3)
  • Cafeïne en beta alanine
  • Groene thee-extract
  • Bioperine ®

Scitec HOT-BLOOD 3.0 is het pré-workout product wat direct meer kracht en uithoudingsvermogen geeft!

  • meer energie en kracht door de creatine-formules!
  • meer spieruithoudingsvermogen door de spier carnosine booster beta–alanine !
  • meer pomp, focus en energie! 

Kracht & spiermassa

Door voor de start van je training een inname hot-blood 3.0 te nemen verhoog je je prestatievermogen en het trainingsniveau van je workout! Hot-blood is een combinatie van o.a. 5 verschillende soorten creatine en een speciale pompformule(Nitric oxide). Gebruikers van dit producten zullen vanaf hun eerste training merken dat ze meer energie, kracht en uithoudingsvermogen hebben. Sporters met als doel spieropbouw kunnen dus door deze shake het lichaam aanzetten tot spieropbouw(kleine spierscheurtjes creëren). Voor daadwerkelijke spiergroei dient men wel voldoende goede eiwitten zoals in 'scitec 100% whey protein' binnen te krijgen. Alleen door training en herstel zul je meer spiermassa aanmaken.

Beste moment van inname; +/- 30min. voor de training.

Scitec creatine

Wanneer je traint of betrokken bent bij een fysieke activiteit helpt Scitec HOT-BLOOD, je lichaam en bloed "opwarmen", zodat je efficiënter kunt werken en meer resultaat uit je training kan halen. Scitec HOT BLOOD complexe pre-workout formule is zorgvuldig ontworpen om het lichaam te ondersteunen bij fysieke activiteit, vooral tijdens high-intensity en krachtgerichte training!

Onze 5-component, Multi-Creatine matrix bestaat uit 3000 milligram en biedt - onder andere - de meest bestudeerde vorm Creatine ooit! Van Creatines uit Scitec HOT-BLOOD is in dosering van minimaal 3 gram per dag wetenschappelijk bewezen dat zij de prestaties op het gebied van intensiviteit en uithoudingsvermogen tijdens krachttraining en interval cardio training aanzienlijk verbeteren!* Creatine is een lichaamseigen stof en voorziet het lichaam van kracht en uithoudingsvermogen. Het is een populair ingrediënt voor spieropbouw omdat het je in staat stelt langer en harder te kunnen trainen en daardoor aanzienlijk meer spiermassa te kunnen ontwikkelen in een kortere periode. Een aantal van onze belangrijkste ingrediënten dragen ook bij aan de gunstige fysiologische effecten* :Eiwitsynthese(opname van eiwitten door het lichaam). • Het functioneren van het zenuwstelsel: neurotransmissie en spiercontractie inclusief de hartspier. • Vermindering van vermoeidheid en lusteloosheid. • verbeterde energie-opbrengst metabolisme. • Psychologische functie. • Elektrolyt evenwicht. • Onderhoud van botten en tanden.

KRACHT-SPIEROPBOUW-POMP-UITHOUDINGSVERMOGEN-VERBETERDE OPNAME-ENERGIE

Scitec HOT-BLOOD beschrijving:

Neem 1 dosering 30 minuten voor de training, bij voorkeur op een lege maag. Gebruik dit product samen met voedsel als deel van een gezond, uitgebalanceerd voedingspatroon, niet als vervanging voor dergelijke.

Scitec HOT-BLOOD info:

Geproduceerd in de Scitec fabriek waar ook melk, soja en ei-eiwitten,

gluten en pinda’s worden verwerkt! 

Scitec HOT-BLOOD verpakking:

820gr. - 41 doseringen

Scitec hot blood creatine

scitec-online_hot-blood_2

Scitec HOT BLOOD 

Complex pre-workout stimulant matrix of Scitec Nutrition!

• 5 creatines

• L-carnitine

• Amino acids

• Niacin (vitamin B3)

• Caffeine and beta alanine

• Green Tea Extract

• Bioperine ®

 Scitec HOT BLOOD 3.0 is the pre-workout product that gives you more strength and endurance!

 • more energy and strength through the creatine formulas!

• more muscular endurance through the muscle carnosine booster beta-alanine!

• more pump, focus and energy! 

Strength & muscle

Take one dose of hot-blood 2.0 before your workout to take your performance to the next level! Hot-blood is a combination of 5 different types of creatine and a dedicated pump formula (Nitric oxide). Users of this product will experience during their first training that they have more energy, strength and endurance! Athletes with the aim of muscle development can use this product to lift heavy weights and make more repetitions (muscle creating small cracks). For actual muscle growth one should use quality proteins as in 'Scitec 100% whey protein' in combination with a performance booster. Only by training and recovery, you will create more muscle mass.

Best time of use; + / - 30min. for training.

When you are training or engaged in any physical activity Scitec HOT BLOOD helps your body and blood "warm up", so you can work more efficiently and get more results out of your workout! Scitec HOT BLOOD complex pre-workout formula is carefully designed to support physical activity, especially during high-intensity strength and targeted body-training!

 Our five-component, multi-Creatine matrix consists of 3000 milligrams - among other things - the most studied form Creatine ever! Of creatine from Scitec HOT BLOOD-in dose of at least 3 grams per day is scientifically proven to significantly improve performance in terms of intensity and endurance during strength training and interval cardio training! * Creatine is a substance in the body that provides the body with strenght and endurance. It is a popular ingredient for muscle building because it enables you to train harder and longer and therefore be able to develop significantly more muscle during training! Some of our key ingredients also contribute to the beneficial physiological effects *: Protein Synthesis (absorption of protein by the body). • The functioning of the nervous system: neurotransmission and muscle contraction including the heart muscle. • Reduce fatigue and lethargy. • improved energy yield metabolism. • Psychological function. • Electrolyte balance. • maintenance of bones and teeth.

STRENGHT-MUSCLEBUILDING-PUMP!-ENDURANCE-ENERGY

Scitec HOT BLOOD description:

Take 1 dose 30 minutes prior to training, preferably on an empty stomach. Use with food as part of a healthy, balanced diet, not as a substitute for such.

Scitec HOT BLOOD info:

Produced in Scitec factory where milk, soy and egg proteins,

gluten and peanuts are processed!

 Scitec HOT BLOOD packaging:

820gr. - 41 servings

Reacties

Ook interessant

€ 19,61 € 15,69
€ 23,62 € 17,75
€ 36,25 € 29,00